A vállalkozások jogi szabályozása állandó figyelmet követel a jogi környezet folyamatos módosításai miatt. Vállalkozással kapcsolatos döntés előtt álló ügyfeleink részére minden esetben hasznos tanáccsal szolgálhatnak felkészült munkatársaink, akik munkájuk részeként napról-napra követik a hatályba lépő változásokat.

Vállaljuk cégek alapítását, a működés során szükséges módosítások átvezettetését, cégek megszüntetését, végelszámoltatását, cégek átszervezését (átalakulás, egyesülés, szétválás), valamint teljes körű cégbírósági eljárás lefolytatását.

Cégalapításkor, valamint változásbejegyzési eljárások során ügyfeleink igényeinek megfelelően készítjük el a bejegyzés alapjául szolgáló iratokat, továbbá minden esetben tanácsot adunk a gazdasági élet változásainak jogi lekövetése érdekében.

Ügyfeleinket képviseljük fizetésképtelenségi eljárásokban, így különösen a csőd- és felszámolási eljárásokban, végelszámolásban vagy a hitelezői igényeik érvényesítése során. Szolgáltatásaink közé tartozik ezen felül a hiteles cégkivonatok, illetve cégmásolatok és egyéb cégbírósági iratok beszerzése, így segítve elő a gyors és akadálymentes ügyintézést, és megkímélve ügyfeleinket a sorban állástól és a felesleges várakozástól.