Hazánkban és az Európai Unióban is egyre fontosabb tényezőként jelennek meg a termőfölddel kapcsolatos gazdasági vállalkozások. Az agrárium területéről érkező ügyfeleink részére irodánk speciális jogi csomagot nyújt, amely magába foglalja a szerződések előkészítését, a teljes körű ügyintézést, valamint az uniós pályázatokhoz kapcsolódó jogi támogatást és tanácsadást.

Vállaljuk a termőfölddel és agrárgazdasági vállalkozásokkal kapcsolatos bérleti- és adásvételi szerződések elkészítését, valamint az ezzel kapcsolatos jogi ügyletek teljes körű ügyintézését, hatósági eljárások lefolytatását.

Munkatársaink rövid határidőn belül megszerkesztik termőföld adásvételi- és haszonbérleti szerződéseit, majd a szerződéskötéseket követően elvégzik a termőföld tulajdon-, illetve használati jogának megszerzéséhez a hazai hatósági eljárásokban a szerződő felek jogi támogatását, érdekképviseletét, kapcsolatot tartanak az illetékes hatóságokkal és elősegítik az eljárások gyors, zökkenőmentes lefolytatását. Ezen felül foglalkozunk élő állatok adásvételének, szaporításának, szállításának, feldolgozásának jogi vetületeivel, illetve az agrárágazatban pályázható állami és európai uniós pályázatok elnyeréséhez nyújtunk teljes körű jogi támogatást ügyfeleinknek. Megbízás esetén irodánk ellátja a mezőgazdasággal, állattenyésztéssel foglalkozó társaságok peres és nemperes képviseletét, jogi tanácsadását.