Minden családban kialakulhat olyan előre nem látható helyzet, amelynek kellemetlen következményeit az előzetes jogi szabályozás nagy mértékben mérsékelheti. A hozzátartozók közti vagyoni helyzet rögzítése nem a bizalomhiányról, hanem az előrelátásról tanúskodik, amelyben munkatársaink fontos segítséget nyújthatnak körültekintő ügyfeleinknek.

Munkánk során általánosságban valljuk, hogy a békés megállapodás és a jövőben viták megelőzésének alapja a felek közti megállapodás írásba foglalása. Ezen szellemben képviseljük ügyfeleinket családjogi ügyeik intézése során is, valamint segítséget nyújtunk családon belüli viták békés rendezése, illetve peres úton történő eldöntése során is.

Vállaljuk házassági és élettársi vagyonközösséget érintő vagyonjogi megállapodások, továbbá házasságot, illetve élettársi vagyonközösséget felbontó szerződések teljes körű elkészítését, az érdekegyeztetési tárgyalások során való közvetítést. Ügyfeleink családjogi érdekeinek védelme érdekében peres képviseletet is ellátunk.

Perképviseleti tevékenységünk a válókereset benyújtásától egészen a gyermekelhelyezéssel, gyermekkel való kapcsolattartással – valamint annak későbbi esetleges megváltoztatásával, szülői felügyeleti jogosultságokkal, tartásdíj igénnyel kapcsolatos bírósági eljárások széles körét lefedi.