A munkaviszonyok átláthatósága a kellő gondossággal megalapozott jogi kereteken alapszik. Munkatársaink segítenek a megfelelő munkahelyi szabályozás kialakításában, hogy vitás kérdések esetén ügyfeleink kára a minimálisra korlátozódjon.

Vállaljuk munkajogi iratok, így különösen munkaszerződések, rendes- és rendkívüli felmondások, egyéb megállapodások elkészítését. Tanácsadással segítjük ügyfeleinket egyéb munkajogi kérdésekben (kártérítés, üzemi baleset, végkielégítés stb.).

Munkajogi perekben teljes jogkörrel képviseljük ügyfeleinket, illetve igény esetén peren kívüli egyezségi tárgyalásokat folytatunk, és gondot fordítunk rá, hogy az Ön érdekeinek megfelelő egyezség szülessen.